terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Zeker weten

Nu op dit moment de wereld gaat veranderen
Dient gij goed voor uzelve te zorgen, en dan pas voor anderen
Probeer naar uw eigen behoeften te kijken
Alvorens eerst anderen de helpende hand te reiken

Want door steeds met anderen bezig te zijn
Vergeet gij uw eigen zorgen en pijn
Wanneer gij eerst aan uzelve leert werken
Zult gij uw kennis en inzichten versterken

Pas wanneer gij waarlijk uw diepste behoeften kent
En voelt wie gij waarlijk diep van binnen bent
Kunt gij uw wijsheid aan de mensheid uit gaan dragen
En licht gaan brengen aan hen die daarom vragen

Gij zult dan spreken vanuit een zeker weten
En hen ondersteunen die zichzelve hebben vergeten
Door ook hen te brengen naar hun eigen hart
En hen inzichten te brengen in hun verdriet en hun smart

Hen het inzicht te brengen op het innerlijk te vertrouwen
Zodat ook zij aan een wereld van liefde kunnen gaan bouwen
Met de hulp van uw kracht en uw inzichten
Zult gij dan de wereld om uw heen kunnen verlichten

Ellen Sombroek, 3 juli 2000