terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Wie ben ik

Weet gij wel, wie gij waarlijk bent
Denkt gij, dat gij uw diepste zelve kent
Of hebt gij uw werkelijke wezen nog immer verborgen
Achter pijn, verdriet of heimelijke zorgen

Durf toch uw waarlijk diepe gevoelens eens toe te laten
Voel, ervaar en durf er hardop over te praten
Zodat gij gevoelens van al lang vervlogen tijden
Op zult lossen en niet langer meer dient te vermijden

Want wanneer gij waarlijk bij uw diepste laag zult komen
Kan de liefde in uw hart weer gaan stromen
Dan zullen de gevoelens van verwarring en van pijn
Geen deel meer van uw persoonlijkheid kunnen zijn

Weet wanneer gij aan uw genezingsproces zult beginnen
De liefde maakt dat gij alle pijn en verdriet zult overwinnen
Gij zult dan uit uw eigen innerlijke bron kunnen gaan putten
En al uw werkelijke gaven en talenten kunnen benutten

Ten dienste van uzelve en de mensheid om u heen
Gij zult dan verbonden zijn en nimmer meer alleen

Ellen Sombroek, 4 december 2000