terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Ik ben de weg

Wanneer gij contact gaat maken met de kosmische stralen
Die gij kunt vragen u te helpen op uw weg naar het licht
Zult gij nimmer meer de antwoorden bij een ander behoeven te halen
Maar zult gij leren dat gij vragen tot uw eigen innerlijk weten richt

Gij zult uzelve kunnen bevrijden van al uwer beperkingen
Gij zult dan van BINNEN uit worden bevrijd
Van alle al eeuwenoude angsten, pijnen en verwerkingen
Wanneer gij op zoek gaat naar uw eigen diepere waarheid

Weet dat ieders weg anders zal gaan dan de jouwe
Dat geen enkele ziel een zelfde weg aflegt
Maar dat gij dient te leren luisteren en leert vertrouwen
Op wat uw eigen (ge-)weten u zegt

3 september 2001

Ellen Sombroek