terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Oproep voor alle Lichtwerkers

De wetten van eenheid en liefde zijn reeds naar de aarde gebracht
Zodat gij allen kunt komen bij uw Goddelijke kracht
Gaat STAAN voor wie gij werkelijk zijt
Ontwaakt, gij Lichtwerkers voor de nieuwe tijd

Voel uw wezen, voel uw taken
Help de mens rondom te ontwaken
Weet wanneer gij handelt vanuit uw diepste wezen
Gij geen angsten meer behoeft te vrezen

Door meditatie, door totale verstilling
Kunt gij komen bij uw hogere trilling
En zijt gij dan van binnen stil
Kunt gij komen bij de overgave, de Goddelijke Wil

Dan kunt gij uw vrije wil laten varen
En kan de Goddelijke kracht zich aan u openbaren
De Goddelijke wil die van uzelve vraagt
Of dat wat u ZELVE is, of u dat ook draagt


En als gij dan voor UW WAARHEID kunt gaan staan
Dan kunt gij iedere taak in uw leven aan

Ellen, 7 februari 2000