terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
De stem van het hart

Vele woorden worden ondoordacht door een ieder uitgesproken
Woorden die een andere ziel kunnen maken of kunnen breken
Men kan door woorden worden geŽerd of worden afgebroken
Zo intens belangrijk is het, dat we leren voelen hoe we spreken

Doch ook woorden die niet met de stem worden verwoord
Kunnen toch voelbaar zijn ook al worden ze niet gezegd
Want met het hart wordt ook ieder onuitgesproken woord gehoord
En hoeft niets meer door het spreken te worden uitgelegd

Weet dus dat woorden niet gezegd doch wel gedacht
Toch kunnen werken als vlijmscherpe messen
Ieder woord wordt uiteindelijk toch weer bij uzelf teruggebracht
Dat behoort bij ieders groeiprocessen

Wees uzelf daarom steeds bewust, iedere dag, ieder moment
In wat u zegt, wat u denkt of wat u doet
Zorg dat u steeds in het hier en nu aanwezig bent
Zodat u steeds het goede in uzelf en de ander ontmoet

Het is een tijd van al het onderhuidse zuiveren
Om zo weer naar uw eigen goddelijkheid terug te keren
Al wat aan de oppervlakte komt doet menigeen nog huiveren
Doch weet dat gij alles in uzelve kunt transformeren

Al wat in uw hart nog niet helder en niet duidelijk is
Zal zich als vanzelf aan U openbaren
Zodat ook het licht in u zal winnen van de duisternis
En gij leert de vrede in uw hart te bewaren

Ellen Sombroek, 2 september 2002