terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Vrede in uw hart

Geliefd mens gij hebt genoeg gestreden
Spoedig behoort het lijden en de pijn tot het verleden
Levens lang was gij op zoek naar wie gij waarlijk zijd
Doch weldra zult gij voelen de trilling van de nieuwe tijd

Die eenieder zal brengen de innerlijke vrede en rust
Langzaam wordt gij u van uw diepste kern bewust
Gij zult van binnenuit worden geleid
Stap voor stap, naar bewustwording en eenheid

Gij zult door afstemming en door innerlijke verstilling
Kunnen groeien naar een hogere trilling
Doch weet dat de wereld pas in vrede kan leven
Wanneer gij vanuit uw hart hier naar zal streven

Want wanneer gij stemmingen nog laat bepalen
Door mensen rondom die uw schaduwzijden naar boven halen
Wanneer gij u nog uit het veld laat slaan
Door al hetgeen u of een ander wordt aangedaan

Dan zult gij ervaren innerlijk verdriet en pijn
Vrede is rust en gelijkmatig zijn
Vrede is meegaan met de stroom in volle overgave
En bij al wat gij ervaart de kalmte in uzelve handhaven

Vrede is anderen en uzelve accepteren zo je nu bent
Vrede is aanwezig zijn in het goddelijk moment

Ellen Sombroek, 10 juni 2002