terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Het kristal

Wanneer gij lijdt onder angst, pijn of depressiviteit
Zijt gij de stroom van eenheid en liefde in uzelve kwijt
De stroom van liefde en leven is dan in uzelve afgesneden
Maar mensen, hebt gij niet genoeg gestreden!!

Het tijdperk van bewustwording door lijden is voorbij
Laat de stroom van liefde in uzelve toe en gij zijt vrij
Mens durf te leven, durf toch uzelve te zijn
Gij hoeft niet meer te lijden onder angst, of schuld, of pijn

In dit nieuwe tijdperk dient gij allen op te gaan staan
Om uw weg zonder angst en twijfel verder te gaan
De wetten van eenheid en liefde zullen naar de aarde worden gebracht
En de wetten van oorzaak en gevolg zullen worden ontkracht

Wanneer gij angst voelt, pijn of smart
Visualiseer dan in gedachten een kristal in uwer hart
Dit kristal zal het Universele licht in uzelve symboliseren
En het bewustzijn van de mens stimuleren

Het zal eenieder brengen naar een hoger kosmisch doel
En leren één te kunnen worden in gevoel
Alle antwoorden zult gij leren vinden in uw eigen wezen
Zodat gij leert uzelve te genezen

Ellen, 6-9-1999