terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Spiegelbeeld

Velen vragen hoe het toch mogelijk kan zijn
Dat God soms een wereld schept van verdriet en van pijn

Maar lieve mensen voelt gij zelve niet
Dat gij allen de schepper zijt van uw eigen leed en verdriet

Dat door verdriet en geluk zelve te ervaren
Het werkelijke leven zich aan U kan openbaren

Dat de uiterlijke wereld slechts een afspiegeling is
Van al uwer talenten, van al uwer gemis

Dat gij door naar uw eigen uiterlijke wereld te leren schouwen
Kunt leren op uw innerlijke wereld te vertrouwen

Door te leren voelen wat u innerlijk zo raakt
En te voelen wat u werkelijk gelukkig maakt

Zodat u nimmer meer de schuld bij een ander neder kunt leggen
En enkel maar te kijken wat het u zelve wil zeggen

Want pas wanneer u echt uzelve kent
Zult gij worden wie u werkelijk bent

Ellen, 1 november 1999