terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Verwarring

Vele veranderingen zijn er reeds op aarde gaande
Hoe voelt het voor u, houdt u zichzelve staande
Of voelt gij verwarring en chaos in en om u heen
Voelt gij zich de laatste tijd wat eenzaam en alleen

Last van onrust en van slapeloze nachten
Door twijfel aan uzelve en negatieve gedachten
Is alles nog wat mistig en onduidelijk af en toe
Hebt gij last van wisselende stemmingen en voelt gij uzelve moe

Met af en toe een gevoel een stap terug te hebben gedaan
In plaats van dat gij voor uw eigen waarheid kon gaan staan
Terwijl gij voelde afgestemd te zijn op het licht
En toch nog niet kon handelen naar het pas verworven inzicht

Zodat gij wederom bent gaan twijfelen aan uw eigen gevoel
Of dat echt wel zuiver was en in overeenstemming met uw doel
Maar voelt gij dan niet die gelukzalige momenten
Met diepe inzichten en ontplooiing van talenten

Weet dat gij bezig zijd te ontwaken op een hogere trilling
Wat gij kunt bereiken door te komen tot innerlijke verstilling
Door de enorme intensiteit van de liefdeskracht
Zal ieder stukje duisternis tot licht worden gebracht

Doordat u uw eigen lessen zult gaan begrijpen en ervan zult leren
En u de verworven wijsheden in uzelve zult integreren
Lessen zullen u niet uit handen worden genomen
Maar getransformeerd kunnen worden opdat de liefde kan gaan stromen

Zodat het ware leven zich aan u kan gaan ontvouwen
En zult leren enkel en alleen nog op uw innerlijk te vertrouwen

Ellen Sombroek, 6 november 2000