terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Van duisternis naar licht

In deze tijd van omwenteling is de chaos rondom groot
Omdat velen nog onwetend zijn en langzaam gaan ontwaken
Vele zielen zijn nog “levend dood”
Toch zal de liefde en het licht ook hen aanraken

Eenieder dient van het denken naar het voelen te gaan
Een ieder op zijn eigen wijze, een ieder ook apart
Gij allen dient de weg van de liefde in te slaan
Want kennis is iets anders dan de liefde vanuit het hart

Geestelijke groei gaat langzaam, stap voor stap
Geen stukje zult gij kunnen overslaan
Wilt gij te snel groeien dan loopt gij al rap
Tegen uw eigen beperkingen aan

Ieder stukje duisternis zult gij dienen te veranderen
Door het licht te laten schijnen op uw angsten en uw pijn
Indien gij licht- en schaduwzijden zult erkennen in uzelve en in anderen
Zult gij waarlijk liefde kunnen zijn

Ellen Sombroek, 5 februari 2001