terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
De reis

De reis die we momenteel op aarde maken is zwaar
Daarom is het zo belangrijk om te delen en uit te wisselen met elkaar
Af en toe lijkt het zo zwaar dat gij wel zoud willen stoppen met leren
En velen willen zelfs zo nu en dan het pad van groei de rug toe keren

Maar lieve mensen vele ervaringen op aarde zijn nu zo intens
Omdat alles gezuiverd moet worden op uw reis naar kosmisch mens
Vele veranderingen zijn er nu al op de aarde gaande
Hoe zijd gij hierin aanwezig, houdt ge uzelve nog staande

Weet dat ge door het beleven en ervaren van de dualiteit
Bezig bent met het opbouwen van uw eigen identiteit
En wanneer gij groeit in de geest groeit langzaam het verlangen
Uw eigen weg van binnenuit te ontvangen

Dan is de tijd van spiegelen aan anderen voorbij
En leert ge weer op uzelf te vertrouwen en bent ge vrij
Dan zijd gij van niets en niemand meer afhankelijk
Want weet dat het leven immer stroomt, alles is vergankelijk

Niets op aarde zal blijvend zijn, steeds zal alles om u heen veranderen
Leer daarom op uzelf te vertrouwen en niet meer op anderen
U zult de tegenstellingen de komende tijd sterk gaan ervaren om u heen
Doch weet dat gij geleid wordt, gij staat nimmer alleen

Weet dat ook gij eens alles zult achterlaten op de aarde
Alleen de liefde die gij hebt gezaaid is dan nog van waarde
Een boom is niet verdrietig wanneer hij zich van zijn bladeren ontdoet
Hij geeft zich over aan de wisseling van seizoenen en weet het is goed

De boom vertrouwt op de kringloop van het leven
En weet dat de gevallen blaadjes voeding aan de boom zullen geven
Zodat hij nog groter en krachtiger tevoorschijn zal komen
Wanneer er in de lente nieuwe knoppen verschijnen aan de bomen

Dan houdt hij weer fier en krachtig zijn takken opgericht
Om warmte te ontvangen van het zonnelicht
Stevig geworteld, vol kracht en zonder naar het waarom te vragen
Zal hij opnieuw, vol overgave zijn vruchten dragen

Ellen Sombroek, 4 november 2002