terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Een nieuw begin

Sterven op aarde is niet het einde
Het is slechts de overgang naar een nieuw bestaan
Het is het loslaten van de aardse materie
En het loslaten van het lichaam als we overgaan

Sterven op aarde is niet het einde
Want het leven is een oneindig proces
Het sterven is een tijdelijke illusie
Wat hoort bij het menszijn als levensles

Sterven op aarde is niet het einde
Het is een proces van loslaten en onthechten
Wat vraagt om acceptatie en aanvaarding van het nu
In plaats van een innerlijke strijd en een innerlijk vechten

Sterven op aarde is niet het einde
Het is het tijdelijk afscheid, een totaal overgeven
Het vraagt om overgave, om zonder angst met de stroom mee te voeren
Angst voor de dood is angst om waarlijk te leven

Sterven op aarde is niet het einde
Van de liefde die op aarde ooit heeft bestaan
Liefde IS en zal in verbinding eeuwig voelbaar blijven
Liefde IS en kan nooit overgaan

Sterven op aarde is geen einde maar een nieuw begin
Weet dat in de liefde niemand is “verloren”
Bij iedere dierbare die overgaat naar gene zijde
Blijft de liefde bestaan en wordt een nieuwe herinnering geboren

Ellen Sombroek, 3 november 2003