terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Transformatie

Vele veranderingen zijn er op de aarde gaande
Hoe ervaart GIJ dit, houd gij uzelve staande
Houd gij nog stevig vast aan alle zekerheden van het verleden
Of kunt gij uzelve al laten meevoeren met de energieën van het heden

Weet dat wanneer gij uzelve aan de nieuwe energie leert over te geven
Alles beter zal gaan stromen in uw leven
Gij zult dan uw eigen meester zijn door de verbinding met de bron
Een transformatie, gelijk een rups vlinder wordt wanneer hij kruipt uit zijn cocon

Gij zult gaan ontpoppen in al uw kleurenpracht
Wanneer gij leert te handelen vanuit uw eigen lichtkracht
Leer te luisteren naar de stille stem van binnen
En probeer aan een nieuw leven te beginnen

Maak dat de negativiteit in uzelf verstomt
Worstel niet meer met al wat u “zomaar” overkomt
Gij zult kunnen praten, gij zult kunnen delen
Doch gij zult immer uzelve dienen te helen

Gij zult dienen te luisteren en te voelen naar wat het moment van u vraagt
Wanneer gij door het leven zelve wordt uitgedaagd
Weet dat een tekort slechts de afwezigheid van overvloed is
En licht niet kan bestaan zonder de duisternis

Afscheiding niet gevoeld kan worden zonder eenheid
Zoals geluk er niet kan zijn zonder de ervaring van strijd
Het ene kan niet zonder het andere bestaan
Het is de weg die ieder mens dient te gaan

Laat al uw angsten voor de toekomst varen
En voel wat het moment aan u wil openbaren
Laat los alle pijnlijkheden en lessen vanuit het verleden
En voel in het moment van nu ………………….de innerlijke vrede

Ellen Sombroek, 14 mei 2001