terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Stil "zijn"

Durft gij uzelve te vertrouwen en te zijn wie ge waarlijk zijd
Durft gij al op te staan in uw goddelijkheid
Of zijd gij nog op zoek naar het evenwicht
Op zoek naar warmte, op zoek naar het licht

Hopend dat er een signaal van buitenaf zal zijn
Die u zal verlossen van alle angst en pijn
Lieve mensen ge kunt het zoeken op gaan geven
En gewoon in het Goddelijk moment gaan leven

Gij behoeft niet meer te zoeken naar het licht en naar wie ge zijd
Gij zult van binnenuit worden geleid
Alles is goed zoals het is, er is geen goed of fout, doch heb vertrouwen
De weg zal zich van binnenuit geleidelijk aan u ontvouwen

Wanneer ge leert te leven in het goddelijk moment
De behoeften van uw ziel leert voelen en uw diepste kern weer herkent
Wanneer gij afstemt op de stilte zult ge horen
En zal niets van buitenaf uw evenwicht nog kunnen verstoren

Soms voelt het nog wat ongemakkelijk wanneer ge in uzelve keert
Want in de stilte wordt eenieder met het diepste in zichzelf geconfronteerd
De mens houdt niet van stilte, houdt niet van het wachten
Dan is de ziel alleen met alle pijn en gedachten

En is er niets wat u nog af kan leiden
Nee, in de stilte kunt ge uw diepste gevoelens niet meer vermijden
De stilte maakt dat ge uzelf herkent
Met daarbij de ademhaling als goddelijk instrument

Wanneer ge uzelve afstemt en innerlijk verstild
Zult ge naar een hogere trilling worden opgetild
Want gij zijd al goddelijk, gij zijd al licht
In de stilte hervind g’ uw evenwicht

Geef uw Goddelijkheid de kans van binnenuit de antwoorden aan te dragen
Op al uw moeilijkheden, op al uw vragen
Want het goddelijk licht kan nimmer worden gedoofd
En almaar sterker worden als ge in uzelf gelooft

Ellen Sombroek, 1 september 2003