terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Ontwaakt!

Velen kijken zonder echt te zien
Velen spreken zonder echt iets te zeggen
Velen luisteren zonder echt iets te horen
Velen voelen zonder echt iets te voelen

Lieve mensen, ontwaakt!!
Zodat de liefde in uw hart kan worden aangeraakt
Pas dan zult u bij uzelve komen
En kan het licht door u heen gaan stromen

Dan pas zult gij worden wie gij werkelijk zijt
En kunt gij stappen over de drempel naar een nieuwe tijd

Lieve mensen, open toch uw hart

Wanneer u kijkt met uw hart zult u Zien
Wanneer u spreekt met uw hart heeft u veel te zeggen
Wanneer u luistert met uw hart zult u Horen
Wanneer u voelt met uw hart zult u Weten

Ellen, 4 oktober 1999