terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Uw innerlijke licht

Een nieuw jaar is op aarde geboren
Een jaar waarin meer zal worden gezuiverd dan ooit tevoren
Een jaar waarin vele zielen zichzelve dienen te hervinden
En zich weer met hun innerlijk licht dienen te verbinden

Vele vragen worden dagelijks via anderen gesteld
Maar zijd gij vergeten dat uw eigen hart het antwoord vertelt
Het is de mens die telkenmale vergeet
Dat ieder hart zelve het antwoord weet

Door het antwoord via een andere ziel te vragen
Zult gij uw eigen groei vertragen
Luister, voel en weet en stop uzelve via anderen te beperken
En ga van binnenuit uw angsten en verdriet verwerken

Angsten die op kunnen wellen vanuit het verre verleden
Opdat u deze angsten zult herkennen en opdient te lossen in het heden
Weet wanneer gij zoekende zijd
Gij van binnenuit zal worden geleid

Om via uw hart contact te leren maken met kosmische stralingen
Die u zullen helpen bij uw angsten, pijnen en dwalingen
Uw hart zal laten weten wat u van het leven werkelijk wilt
Wat gij kunt voelen wanneer gij innerlijk verstilt

Weet dat geen weg gelijk is aan de jouwe
En dus iedere ziel op zijn eigen gevoel dient te vertrouwen
Iedere stap die gij vanuit uw diepste waarheid verricht
Zal u nader brengen tot uw innerlijke licht

Ellen Sombroek, 8 januari 2001