terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
De waarheid is liefde

Vele malen zal een ieder op zijn weg verdwalen
Opdat gij de diepste waarheid uit uzelve leert halen
De waarheid van liefde, van mededogen, komende uit uw hart
De liefde die oplost uw verdriet en uw smart

Telkenmale zult gij leren dieper te luisteren naar uw zielenkrachten
Totdat gij leert niets meer te verwachten
En enkel maar te luisteren en te voelen wat het moment van u vraagt
Gewoon te Zijn, wetend dat de liefde u draagt

Immer levend in het heden
Zonder zorgen over toekomst of verleden
Wetend dat uw meester immer aan uw zijde zal staan
En met u mee zal wandelen op de weg die u dient te gaan

Weet dat uw meester u zal leren om u op uw eigen krachten te richten
Zodat gij de strijd in uzelve leert verlichten
Vele waarheden zult gij in uzelve gaan ervaren
Totdat uw zielenkern uw diepste waarheid zal openbaren

Weet dat wanneer gij niet handelt vanuit uw waarheid, maar onbewust
Gij dit zult kunnen voelen als een innerlijke onrust
Een onrust die erom vraagt te gaan luisteren naar uw diepste wezen
Opdat u uzelve van uw onwaarheden zult kunnen genezen

Om zo te komen in uzelve tot de totale verstilling
Opdat u kunt gaan handelen vanuit een hogere trilling
En u zich aan de Goddelijke wil kunt overgeven
Om zo de eenheid en de vrede te vinden in uw leven

Ellen Sombroek, 5 juni 2000