terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
De kerk van liefde

Zo weet dat het instituut kerk zal gaan veranderen de komende tijd
Dat de kerk niet meer door mensen doch door de liefde zal worden geleid
Het zal een plaats zijn waar gij geestverwanten zult kunnen ontmoeten
En waar niet meer gepredikt zal worden over schuld en over boete

Het zal een plek zijn waar alle rangen en standen kunnen samenkomen
En waar mensen die zoekende zijn bij de hand zullen worden genomen
Een samenkomen waar gij ervaringen en inzichten met elkander zult kunnen delen
Opdat gij geestelijk zult groeien en uzelve leert helen

Waar gij het licht kunt gaan verspreiden door een bundeling van krachten
Om zo het leed van uzelve en anderen te kunnen verzachten
Waar geen verschil meer zal zijn tussen arm en tussen rijk
Maar waar eenieder één is en gelijk

Het zal een kerk zijn waar men geen oordelen meer velt
Doch een plaats waar alleen de liefde nog maar telt
Een plaats van veiligheid, een plek van integriteit
Een plaats voor liefde, en voor eenheid

Een plek voor onvoorwaardelijke acceptatie
Een plaats waar niet meer wordt gelet op roem, geld of prestatie
Maar een plek waar door bundeling van energie het weten in eenieder zich kan openbaren
Opdat elke ziel de vrede en geluk in zichzelve zal mogen leren ervaren

Om zo te groeien in bewustzijn zonder leed en zonder pijn
En te gaan voelen wie gij waarlijk wilt zijn

Uzelve!

Ellen Sombroek, 2 oktober 2000