terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Relaties in de nieuwe tijd

De relaties in de nieuwe tijd
Zullen verbindingen zijn in liefde en eenheid
Alle relaties zullen op groei zijn gebaseerd
En eenieder blijven stuwen zolang gij van elkander leert

Ook zullen er geen relaties meer plaats kunnen vinden
Die de harten niet met elkander zullen verbinden
Het zal eveneens in de nieuwe tijd nimmer meer zo zijn
Dat relaties in stand kunnen worden gehouden door uiterlijke schijn

Relaties zullen alleen in pure liefde kunnen worden gedragen
En een constante weg naar binnen in uzelve vragen
Weet wanneer gij nog niet voor de liefde en de eenheid in uzelve wilt kiezen
Het kan gebeuren dat gij daardoor dierbaren in uw leven kunt verliezen

Want relaties zullen vragen om wederzijdse groei en respect voor ieders grens
En belangeloos te handelen als kosmisch mens
Kiest gij ervoor om in een hogere trilling mee gaan te stromen
Dan zullen er nieuwe mensen in uw leven kunnen komen

Zodat u uiteindelijk die mensen in uw leven ziet verschijnen
Die u helpen uw bewustzijn verder te verfijnen
Gij allen zult vanaf heden mogen leren
Op een dieper niveau met elkander te communiceren

Vele zielen die nu aan hun aardse leven beginnen
Voelen deze trilling al diep van binnen
Zij zullen aan deze trilling gehoor gaan geven
En in stilte gaan werken aan het nieuwe leven

Ellen Sombroek, 6 maart 2000