terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Golven van emoties overspoelen ons....

Een nieuw jaar is er weer aangebroken
Nog meer zal een ieder dit jaar op zijn innerlijke kracht worden aangesproken
Heel veel mensen voelen zich op dit moment totaal verlaten en verscheurd
In heel veel gezinnen wordt honger geleden en om dierbaren getreurd

Vanuit het niets kwamen er op tweede kerstdag metershoge vloedgolven
Die grote delen van Azië totaal hebben bedolven
In enkele minuten waren velen alles kwijtgeraakt
En dat heeft op de hele wereld heel veel losgemaakt

Maar lieve mensen de aarde is als een groot toneel
Ieder speelt zijn rol, ieder krijgt zijn deel
Het is de realiteit van het aardse bestaan
Dat we, wanneer we willen groeien, door veel ervaringen moeten gaan

Op heel de aarde zijn nog vele conflicten, oorlogen en is er persoonlijke strijd
En nu is de tijd gekomen dat de aarde zich hiervan bevrijd
Langzaam stap voor stap komt er steeds meer evenwicht
En heel langzaam groeit er in de mensen steeds meer licht

Het is dan ook geen toeval dat grote delen zijn verzwolgen
En heel de aarde draagt hiervan de gevolgen
Alles wat er op aarde gebeurt heeft zin en heeft een reden
Ook als mensen ogenschijnlijk leven in erbarmelijke omstandigheden

Op aarde is het ergste wat je kan overkomen
Het feit dat dierbaren van je worden weggenomen
Maar in het Goddelijke systeem worden geen fouten gemaakt
Het plan van de schepping is rechtvaardig en volmaakt

Het kan zijn dat je op fysiek niveau een dierbare verliest
Maar mensen ervaren tragedies omdat de ziel hier zelf voor kiest
Vanuit innerlijke pijn komt altijd een hoger inzicht voort
Dat is een zekerheid die bij iedere tragische gebeurtenis behoort

Innerlijke pijn en verdriet zal door een ieder totaal moeten worden ervaren
Wanneer je het echt begrijpt, kan het goddelijk licht zich aan je openbaren
Velen zullen zich verlaten voelen en kunnen het leven niet meer aan
Omdat zij de diepere betekenis in hun bewustzijn nog niet verstaan

Maar vanuit de kosmos zullen wij een ieder steun en liefde geven
Weet dat er geen “dood” bestaat omdat iedere ziel immer zal blijven voortleven

Ellen Sombroek, 10 januari 2005