terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Je bent je eigen gevangenis

Eeuwenlang hebben we op aarde vele rollen gespeeld
We konden steeds nieuwe ervaringen doorleven en oude stukken werden geheeld
Alles wat je hebt ervaren was er niet voor niets en had een diepere reden
Jij bent NU de wijsheid van ervaringen en lessen uit het verleden in het heden

Je keek door de ogen van de kerk, de familie, vrienden of een religie
Je was verstrikt in verwachtingen van anderen, richtte je niet op je eigen energie
We zijn in al die levens door duisternis en diepe dalen gegaan
Hebben gemoord, mishandeld, verraden, hebben angst, verdriet en pijn doorstaan

We hebben gesmeekt, gevochten, gebeden, steeds met een diep verlangen
Maar je zette je met je eigen creaties en structuren steeds meer in jezelf gevangen
Vele overtuigingen en beperkingen zijn heel diep ingesleten
Maar nu ontwaakt er in jezelf een heel diep innerlijk weten

Dat je zelf al die ketenen en beperkingen in je bewustzijn hebt aangebracht
Jij kunt de gevangenismuren afbreken, door te scheppen vanuit innerlijke kracht
Alle muren, begrenzingen en ketenen waren van eigen makelij
Jij kunt ze zelf opheffen, stel je open voor jezelf, dan BEN je vrij

Jij schept je eigen werkelijkheid, jij bent je eigen werkelijkheid
Jij bent het die je gevangen houd in structuren, jij bent het die jezelf bevrijd
Het bewust aanwezig zijn in het nu laat zien hoe je uit je cel kunt ontsnappen
Door over die oude structuren, regels, emoties en overtuigingen heen te stappen

Met één enkele stap kun je buiten jouw gevangenismuren staan
En de celdeuren voorgoed achter je dicht laten slaan
Laat toch los al die eeuwenoude aardse manieren, patronen en gebruiken
Dan kan het Goddelijke zich in jouw gaan ontluiken want ....

Je bent al vrij, het zit in jezelf en je kunt het nergens anders meer vinden
Jij bent de sleutel door je met de liefde die je van binnen voelt te verbinden

Ellen Sombroek, 6 oktober 2005