terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Zijn het de uitverkorenen??

Zijn het de uitverkorenen die het Christuslicht in zich dragen
Zijn het bijzondere mensen die om Gods hulp mogen vragen
Denkt gij dat hulp slechts is voor een groep geselecteerden
Of voor hen die in het leven erg goed presteerden

Denkt gij dat het licht is voor mensen met uitzonderlijke talenten
Of enkel en alleen voor de rijken onder ons die alles kunnen kopen voor centen
Is het enkel weggelegd voor hen die iets bijzonders hebben verricht
Zijn dat de mensen die worden omringd door het Goddelijke licht

Weet dat een ieder de Godsvonk in zich draagt
En dat een ieder geholpen zal worden die vanuit het hart hierom vraagt
Levend in eenvoud doch te staan voor wie je bent
En in een ieder medemens de Goddelijke vlam herkent

Nimmer meer oordelend, wat is fout en wat is goed
Doch wetend dat een mens soms door strijd leren moet
Lerend door het leven in zijn volheid te ervaren
Wetend dat uw weg zich van binnenuit zal openbaren

Laten we de eigenlijke betekenis van het kerstfeest dit jaar
Ook werkelijk gaan uitdragen met elkaar
Door te volgen uw ster van Bethlehem
De roep van het hart, de innerlijke stem

Die u zal brengen naar uw bestemming, uw stal
Wetend, diep van binnen, dat de liefde immer overwinnen zal
En wanneer dan de kracht en de liefde weer aan uw horizon zullen gloren
Weet dan dat het Christuslicht in u is geboren

Ellen Sombroek, 3 december 2001