terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "gedichten Ellen".
Kerstmis, feest van het licht

Aan het einde van het jaar, wanneer de dagen het kortste zijn
Vieren we de geboorte van het Christuslicht op aarde
Een zaadje van liefde wat 2000 jaar geleden geplant werd in een wereld vol van duisternis
Het zaadje van het goddelijk licht, een geschenk aan ons met o zo’n grote waarde

De donkerste dagen, want ook in ons is in de donkerste uren onze grootste groei verscholen
Voel, luister, wees stil en ga je met je innerlijke kracht verbinden
Wanneer je op dit moment kunt luisteren naar de weg die je van binnenuit wordt gewezen
Zul je met je goddelijke vlam jouw weg ook in de duisternis blindelings hervinden

Wanneer we om ons heen “kijken” naar de strijd, het verdriet en de chaos om ons heen
Zullen we ervaren dat velen zich nog vastklampen aan eeuwenoude waarheden
Vele religieuze leiders verkondigen ook in deze tijd nog steeds
De waarheden en de dogma’s van het geloof vanuit een ver verleden

Ook nu nog wordt verteld en gepredikt dat we de waarheid buiten onszelf zullen vinden
Waardoor we onze werkelijke behoeftes en verlangens niet meer zullen voelen
Maar zouden al die Meesters die voor ons als voorbeeld naar de aarde zijn gekomen
Dit werkelijk zo hebben gezegd en het werkelijk zo bedoelen?

Zouden zij hebben gewild dat wij ons nog immer moeten wenden tot onze aardse leiders
Die ons moeten vertellen hoe we mogen denken en wat we moeten geloven
Of zal het zo zijn wanneer onze innerlijke stem steeds meer wordt genegeerd
Het goddelijke vlammetje in ons langzaam steeds meer zal doven

Zou dat de bedoeling zijn van wat Zij ons met Hun voorbeeld wilden geven
Volgzaam te zijn in Gods naam en te doden en te strijden
Of zouden wij door het voorbeeld van zoveel liefde en van mededogen
Juist een einde kunnen maken aan al die chaos, het verdriet en al dat lijden

Want het Christuslicht is een licht wat straalt in alle mensen
Het is het vlammetje wat eeuwig brandt en zich in ieder mens bevind
Zonder uitzondering van ras, religie, huidskleur of geloof
En groot wordt als een innerlijk vuur, wanneer je je weer van binnenuit verbind

Vier dit jaar eens kerstmis zoals het werkelijk is bedoeld, in liefde, vrijheid en in vrede
Luister naar uw hart, luister naar uw innerlijke stem en ga u eens bezinnen
Of de werkelijke schoonheid van liefde, vrijheid en vrede al in uzelf zichtbaar is
Want enkel en alleen de liefde zal iedere moeilijkheid kunnen overwinnen

Wanneer wij dan vanuit liefdeskracht gaan handelen en het met een ieder delen
Zal vrede, vrijheid en geluk aan uw horizon gaan gloren
Dan vieren we het kerstfeest zoals het werkelijk is bedoeld
En wordt het Christuslicht in ons geboren

Ellen Sombroek, 18 december 2006