terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "ingezonden gedichten".
Straks zal alles anders zijn ………

Straks zal alles anders zijn, want op de datum van de versleten tijd
wordt de goddelijke zon herboren, en wordt ons een paradijs bereid.

De zon en haar dierbare kinderen, als planeten ons bekend,
na miljoenen jaren van hier parkeren, verhuizen zij in twintigtwaalf
naar een ander end.

Het is voor ons mensen nauwelijks te bevatten, dat wij getuige mogen zijn,
van zo’n immens gebeuren, waar alles zich zal keren tegen haat en schone schijn.

Onze dagelijkse gewoonten, die ons zijn aangeleerd, zij worden straks verbroken
want werkelijk alles zal worden omgekeerd.

In Johannes openbaring, maar ook in Indianen taal
wordt het spoor getrokken als een machtig onwaarschijnlijk groot verhaal.

Daar waar dood en ziekte en de pijn ophoudt te bestaan, wordt de mens een
lichtend wezen, want het lichaam heeft daar een enorme metamorfose ondergaan.

O, aarde jij met je broeders en je zusters, als Venus, Mars, Neptunus en nog meer,
jullie trillen reeds van vreugde, welk een spektakel zet de kosmos daar toch neer.

Daarom zal straks alles toch zo anders zijn, zo intens van blinkend licht.
Een dimensie wordt verschoven alles krijgt een ander aangezicht.

Nog trilt onheil, chaos en zo meer en lijkt de mens van God verloren,
doch dan na korte tijd wordt uit dit alles de nieuwe mens geboren.

Daarom in dit tijdsgewricht weet men zich omringd
met het licht van duizend engelen
en zal men door het stellen van vertrouwen,
straks samen met dit duizendtal een nieuwe aarde bouwen.

Veendam 18 augustus 2008 –

Karel D. Jongepier,