terug naar de begin pagina
Terug naar overzicht van "ingezonden gedichten".
Liefde

Liefde geeft ons leven terug als wonder
Maakt gewone dingen weer bijzonder
Liefde maakt koude warm
Openbaart in zwakheid kracht
Laat leegte vervullend zijn
Onvolkomenheid volmaakt
Ontoereikendheid compleet.
Liefde maakt de gevangene van zijn eigen gedachten vrij.
De diepste diepten brengen de hoogste waarden heel dichtbij
Liefde maakt het lijden vederlicht
Duisternis brengt de liefde in het zicht.
In liefde blijkt de zieke heel te zijn
De essentie van het donker blijkt het licht

Wanneer men er met liefde naar kijkt,
Blijkt de leugenaar waarachtig,
De twijfelaar daadkrachtig
Het is de liefde voor al wat is, die dat bereikt.

Liefde laat ons opstaan uit de dood
Maakt kleine daden groot
Doet ons glimlachen om waar men eerder niet
Van dit wonderbaarlijk leven genoot.

Waar een medemens eerst vijand leek,
Bleek ook deze een leraar in liefde
Wanneer men beter keek.

Deirdre De Bruyn